OFFICE MANAGEMENT

Kortom: Administratieve support op maat. Of het nu gaat om virtual assistance (administratieve ondersteuning op afstand) of secretariaat optimalisatie, Organise it biedt tal van oplossingen. Vele ondernemingen hebben te weinig middelen om parttime of fulltime personeel aan te nemen, maar te weinig tijd om zelf de administratie op een adequate manier uit te voeren. Hier is freelance administratie dé oplossing. Een uur per week of een dag per maand, bij u op kantoor of vanop afstand, aan u de keuze, alles is mogelijk.

WELKE SERVICES BIEDT ORGANISE IT?

Zakelijke en vertrouwelijke correspondentie
Kalender- en afsprakenbeheer
Organisatie van vergaderingen en opmaken van memoranda
Maken en aanpassen van presentaties
Organisatie van evenementen
Financiële taken zoals facturatie voor klanten, controle van leveranciersfacturen, opvolgen van betalingen, versturen van betalingsherinneringen, enzovoort.
Backoffice

Telefoons opnemen
Kantoormateriaal bestellen
Enquêtes opstellen, versturen en analyseren
Klassementen beheren (digitaal en op papier)
Bestanden updaten
Mailings opmaken en versturen
Secretariaat optimalisatie

Archiveren (digitaal en op papier)
Templates opmaken (gewoon en via mailmerge)
Standaardprocedures uitschrijven
Virtual support: kleiner secretariaatswerk op afstand

Kleinschalige marketing en design opmaak

Brochures en folders
Advertenties
Business kaartjes
Digitale mailings
Website beheer

OP KANTOOR OF VANOP AFSTAND?

Beide opties zijn mogelijk. Afhankelijk van de aard en frequentie van het werk, kan dit geheel of gedeeltelijk vanop afstand worden gedaan. Verkiest u toch dat de administratie bij u ter plaatse wordt uitgevoerd, dan kan dit perfect. We zoeken de meest ideale mix om de kosten zoveel mogelijk te drukken.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR MIJN BEDRIJF OF ONDERNEMING?

Grote kostenbesparingen voor de KMO’s en kleine zelfstandigen:
100% aftrekbaar als kost
Geen vaste maandelijkse loonkosten
Geen werkgeversrisico: ziekteverzuim, zwangerschapsafwezigheid, etc
Geen extra kosten voor bureauruimte, computer en dergelijke
Kwaliteit
Flexibiliteit
1 aanspreekpunt voor uw klanten
Perfecte opvolging van uw administratie
Voorkomen van achterstanden en verminderen van werkdruk
Meer tijd en energie voor uw core-business
Geen loonsadministratie
Professionele uitvoering van de opdracht
Jarenlange ervaring
Vlot inzetbaar

WAT ZIJN MIJN NODEN?

Blijf je zitten met enkele vragen omtrent je loopbaan als zelfstandige? Twijfel je soms of je niet meer uit je onderneming kan halen?
Heb je soms moeite om het overzicht te bewaren?

Soms helpt het om even wat afstand te nemen, en je onderneming eens door andere ogen te bekijken. Dit kan vaak tot verrassende nieuwe inzichten leiden.